Adr: Form. Per M Hermansen      
 Platanvej 16, 4760 Vordingborg.
    Tlf. 21 63 74 71
    Mail: permhermansen@gmail.com
    Bank: 6220  1105046
 
 
 
 
        Er Indstillet med Udgangen af 2018                                                        
        grundet manglende akkompagnatør.