Adr: Form. Per M Hermansen
    Platanvej 16, 4760 Vordingborg.
    Tlf. 21 63 74 71
    Mail: permhermansen@gmail.com
    Bank: 6220  1105046

  Forside      Næste arrangement.        Program        Visetolkere/akkompagnatører            Få besøg        Medlem        Historie        VVD.dk        Skriv selv

"Visens Venner" Vordingborg's

historie 1995 - 2018.

Visens Venner Vordingborg blev stiftet d. 30. nov. 1995,  ganske vist under navnet "Viseforening Vordingborg" indtil godkendelsen af "Visens Venner i Danmark´s" årsmøde den 5. okt. 1996.

Selvom mange bakkede op om starten og ambitionerne var store, var de første år ikke uden vanskeligheder. Alex Pedersen der gik til formandsposten med stort ildhu, overgav tøjlerne til Per Hermansen efter godt et år. Lennart Lindegård akkompagnerede i starten men måtte trække sig, men gudskelov trådte Else Marie Pultz til. Også Platancafeen opsagde vores brug af lokalet så vi måtte på jagt efter et nyt.

Der fald dog ro over tingene med VUC kantine og senere soldaterhjemmet og Else Marie Pultz, og et stigende antal aktive sangere og ikke mindst et publikum omkring 60 deltagere.

Som en Visens Venner forening kunne vi være stolte af opbakningen og ikke mindst af alle de eksterne arrangementer vi kunne påtage os i hele regionen så lang væk som i Slagelse, Nakskov og i Klintholm havn.


 

 

 

Vi optrådte som regel uniformerede med "Syngepiger & Sømænd" men kunne også påtage os andre opgaver, som viser om de "skiftende årstider", om vise digtere som Halfdan Rasmussen med flere.

Sådan gik det indtil Per M Hermansen rundede de 70, og efter 12 år som formand i 2009 "strakte våben" og overlod formandsposten til Annie Hansen.

Bestyrelsen under Annie Hansen fandt det imidlertid dyrt at deltage i Visens Venners landsmøde, og protesterede, men endte med at blive ekskluderet af "Visens Venner".

Det splittede medlemskredsen i de, der ønskede at træde ud, og de, der ønskede at blive i Visens Venner. De der ønskede at fortsætte i Visens Venner, fik ved landsmødets 2010 tilladelse til at fortsætte. Siden da er der forsat en Visens Venner forening i Vordingborg og Per Hermansen er atter formand, der fører foreningen frem med succes.

Senest i 2017, mistede vi vores daværende akkompagnatør Jens Peter Hansen og ca. halvdelen af medlemmerne, men lykkeligvis meldte en ny akkompagnatør Charlotte Hacke sig under fanerne dog kun frem til oktober 2018 hvor supplerende uddannelse blev nødvendig.

Aktuelt har musiker Steen Pedersen meldt sig som akkompagnatør, men sprang fra da program forslagene var for omfattende.

Det betyder at Bestyrelsen den 3. dec. 2018 må overveje hvordan foreningen fortsættes eller må ophøre.