Adr: Form. Per M Hermansen
    Platanvej 16, 4760 Vordingborg.
    Tlf. 21 63 74 71 Mail: permhermansen@gmail.com
    Bank: 6220  1105046

  Forside      Næste arrangement.        Program        Visetolkere/akkompagnatører           Få besøg        Medlem        Historie        VVD.dk        Skriv selv

 

Bliv medlem!

"Visens Venner"  er ikke blot for de, der synger eller skriver viser. Visens Venner er for alle, der nyder eller er interesseret i gamle og nye digte sat på vers.

Det at synge, har vi alle elsket fra vi var børn, og sangen har skabt glæde og fællesskaber alle steder, hvor den er blevet brugt, det være sig på mors skød, i familiekredsen, skolen, ungdomskredsen, eller hel eller halv professionelt som erhverv.

I Visens Venner har vi valgt, at følge troubadourernes tradition med, at fremføre viser med oplevelser, med historier eller beretninger som man kan lære ad, eller glædes ved.

Det betyder, at viser ikke blot er for visesangerne/tolkerne, men også for de der holder af dem og gerne lytter til dem.

Medlemmer er derfor både "tilhørere" og "aktive udøvere" og betaler kontingent og entréer på lige fod.

Vælger du at udfordre de "aktivt udøvendes" rolle og være med til dels at vælge, og dels at synge viser, skal du være hjerteligt velkommen og vi tilbyder, at støtte dig til en udvikling som visetolker.

 

 

Det er ikke gratis!

Et visearrangement bruger tekst og melodi, som oftest skabt af andre, og som derfor også skal honoreres, så de kan få mad på bordet. Det er KODA der på vegne af forfattere og komponister administrerer og inkasserer disse honorarer, og der er indgået aftale med Visens Venner  om et fast arrangements beløb på 254.44 kr. pr. arrangement på tiden.

Medlemskab af Visens Venner i Danmark, med sine 4300 medlemmer fordelt i 33 foreninger over hele landet, er heller ikke gratis. Som medlem er vi forpligtet til, at deltage i det årligt landsmøde, med måltider, overnatning og transport, og betaler et årligt kontingent som forening og et mindre beløb pr. medlem.

Heldigvis er vi i Visens Venner Vordingborg 7 visetolkere, men af og til får vi lyst til, at benytte os af dygtige folk fra andre "Visens Venner foreninger", som kan besøge os uden honorar, blot med betaling af evt. bespisning og rejseudgift. I sådanne tilfælde tages entré til dækning af udgiften.

Men ellers er kontingentet kr. 150 pr. år  og der erlægges 60 kr. pr arrangement for kaffe med brød, koda mv. .

Interesseret så kontakt formanden.